กิจกรรมออกหน่วยโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชมมพรรษา 87 พรรษา โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมาเป็นประธานในพิธี โดยมีประชาชนชนทั้ง 7 ตำบลเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอภูเพียง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  ณ บริเวณถนนพุทธบูชา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน …
Visitors: 58,239