กิจกรรมวันปิยมหาราชประจำปี 2557

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าของอำเภอภูเพียง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอภูเพียง …

Visitors: 58,476