ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านน้ำแก่นเหนือ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีการปรับรูปแบบการให้บริการโดยหน่วยงานที่ให้บริการสามารถให้บริการตลอด ส่วนหน่วยราชการที่มีข้อหารือให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อบต. ประธานกองทุนต่างๆ มาร่วมรับฟังและเสนอปัญหาการดำเนินงานในชุมชนให้ส่วนราชการทราบออกหน่วย ณ บ้านน้ำแก่นเหนือ  ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 56 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในฤดูหนาวเช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปากในเด็ก การดื่มสุราเพื่อแก้หนาว การสวมหมวกกันน๊อคและยาเสพติดแก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป …

Visitors: 58,476