ร่วมกิจกรรมงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ลุ่มน้ำ 1 ธนาคารต้นไม้

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกร่วมกิจกรรมการติดตามงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ลุ่มน้ำ 1 ธนาคารต้นไม้ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ" เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำในจังหวัดน่าน  วันที่ 13  พฤศจิกายน 2557 โดยอำเภอภูเพียงดำเนินการที่ลุ่มน้ำเกี๋ยน ณ บ้านดงป่าสัก หนองเจริญ บ้านห้วยกลวง  ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายอุกฤษ พึงโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมคณะมาติดตามโดยมีนายชนาธิป  เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียงพร้อมคณะให้การต้อนรับร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงาน

Visitors: 58,476