ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยภาคเช้า พิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศล เริ่มเวลา 08.00 น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียงและภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เริ่มเวลา 18.00 น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภุเพียง

 

 

 

Visitors: 58,239