ร่วมกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพ ฯจังหวัดน่าน

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ส่งผู้แทน คือ นางศุภวรรณ เป็งจันตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับมอบอุปกรณ์โครงการส่งเสริทสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ที่บ้านของโรงพยาบาลน่าน ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ซึ่งประกอบไปด้วย เตียงปรับระดับ ที่นอนลมไฟฟ้า เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน …

Visitors: 58,477