กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลน่าน ตรวจประเมินการจัดตั้งคลินิกจิตเวช

นพ.สุทธิชัย เชื้อสวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลน่าน พร้อมคณะจากโรงพยาบาลน่าน เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมจัดตั้งคลินิกจิตเวชผู้ใหญ่และคลินิกจิตเวชวัยรุ่นในโรงพยาบาลภูเพียงซึ่งได้ตรวจสอบสถานที่และบุคลากร ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในการดำเนินการโดยจะทดลองส่งผู้ป่วยจิตเวชจากโรงพยาบาลน่าน เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลภูเพียงประเภทผู้ป่วยนอก โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงให้การต้อนรับโดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

Visitors: 58,477