กิจกรรมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์สายใต้ปี2557

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่งในอำเภอภูเพียงได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์สายใต้ประจำปี 2557 :โดยมีโรงพยาบาลนาน้อยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนนาน้อย วันที่ 13 ธันวาคม 2557 …

Visitors: 58,238