กิจกรรมงาน60ล้านาทีเพื่อสุขภาพดี อำเภอภูเพียง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ 60 ล้านนาทีเพื่อสุขภาพดีตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษามายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดพิธี และเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภุเพียง โรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลทั้ง 10 แห่ง ตลอดจน อสม.ในอำเภอภูเพียง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาริมน้ำน่านบ้านท่าล้อ วันที่ 11 ธันวาคม 2557 …

Visitors: 58,476