ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านสบยาว

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีการปรับรูปแบบการให้บริการโดยหน่วยงานที่ให้บริการสามารถให้บริการตลอด ส่วนหน่วยราชการที่มีข้อหารือให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อบต. ประธานกองทุนต่างๆ มาร่วมรับฟังและเสนอปัญหาการดำเนินงานในชุมชนให้ส่วนราชการทราบออกหน่วย ณ บ้านสบยาว  ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน ุ66 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในฤดูหนาวเช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปากในเด็ก การดื่มสุราเพื่อแก้หนาว การสวมหมวกกันน๊อคและยาเสพติด ตลอดจนข้อมูลอัตราป่วยและอัตราตายของอำเภอภูเพียงประจำปี 2557 โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบเช่นลาบปลาดิบ แก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังทราบปัญหาของชุมชนในเรื่อง ถนนชำรุดที่เกิดจากเข้าไปทำถนนสายต่อเนื่องซึ่งทางอำเภอจะได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและการขาดพื้นที่ทำนา โดยเสนอป่าแลกนา … …

Visitors: 58,477