ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านน้ำเกี๋ยนใต้

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกี๋ยนออกร่วมปฏิบัติการในการเจาะตรวจหาสารพิษ ด้วย ณ บ้านน้ำเกี๋ยนใต้  ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 36 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในฤดูหนาวเช่น โรคหอบหืด หวัด ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปากในเด็ก การดื่มสุราเพื่อแก้หนาว การสวมหมวกกันน๊อคและยาเสพติด ตลอดจนข้อมูลอัตราป่วยและอัตราตายของอำเภอภูเพียงประจำปี 2557 และการออกหน่วยเพื่อออกใบรับรองผู้พิการ วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง แก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังทราบปัญหาของชุมชนในเรื่อง การเลี้ยงไก่แต่ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านซึ่งทางอำเภอจะได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยมอบให้ปศุสัตว์อำเภอและสาธารณสุขอำเภอไปดูในด้าน พรบ.การสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องต่อไป … …

Visitors: 58,476