การจัดทำความสะอาดอาคาร

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง พร้อมใจกันจัดมหกรรม big cleaning day เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2558 โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกโดยการขัดพื้น ทำความสะอาดพื้น วันที่ 7 มกราคม 2558 …

Visitors: 58,477