กิจกรรมทบทวนและถอดบทเรียนรับอุบัติเหตุหมู่

พว.ระวีวรรณ สีสุมาตย์ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทบทวนและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุหมู่ รถจักรยานยนต์ชนกัน ณ ตำบลน้ำเกี๋ยนและนำส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลภูเพียงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีผู้บาดเจ็บจำนวน 4 ราย โดยมีการทบทวนกระบวนการรับแผนอุบัติเหตุหมู่ การช่วยฟื้นคืนชีพ การเข้าช่วยในห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ตลอดจนการปรับปรุงระบบสื่อสารภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ ห้องบัตร โดยมีบุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมถอดบทเรียนและฝึกซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพ …

Visitors: 58,476