การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2557

พว.ระวีวรรณ สีสุมาตย์ หัวหน้างานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่บนโต๊ะเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับเทศกาลปีใหม่ 2558 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเพียงและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุและวางแผนการเตรียมการรับการเผชิญเหตุ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงะยาบาลภูเพียง

Visitors: 58,476