ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านทุ่งน้อย

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2558  ณ บ้านทุ่งน้อย  ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 53 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในฤดูหนาวเช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปากในเด็ก  การสวมหมวกกันน๊อคและยาเสพติดแก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ในการประชุมผู้นำ อบต.คณะกรรมการหมู่บ้าน พบปัญหาในชุมชนที่ทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา  …

Visitors: 58,476