ออกอำเภอยิ้มบ้านมงคลเจริญสุข

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มกราคม 2558  ณ บ้านมงคลเจริญสุข  ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 33 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในฤดูหนาวเช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปากในเด็ก  การฉีดวัคซีนคอตีบ การจำหน่ายสุราและยาเสพติดแก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ในการประชุมผู้นำ อบต.คณะกรรมการหมู่บ้าน พบปัญหาในชุมชนที่ทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ถนนในชุมชนชำรุด การส่งเสียงรบกวนของสำนักทรงเจ้า การใช้ป่าแลกนา  การรังวัดที่ดินที่ตกสำรวจ…

Visitors: 58,239