โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการน่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ซึ่งนำโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายอำเภอภูเพียง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูเพียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริการส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 - 50 ปี 

       โดยตลอดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปจนถึง 30 เมษายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดน่าน พร้อมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชน ที่มีอายุ 20 - 50 ปี จำนวน หนึ่งแสนสามหมื่นคน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอตีบสำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนชนิดนี้มาก่อน และเพิ่มระดับภูมิต้านทานโรคให้กับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้มาบ้างแล้ว ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้ มีผู้มารับบริการจำนวนกว่า 300 คน

 …

Visitors: 58,476