คณะผู้บริหารโรงพยาบาลน่านตรวจเยี่ยม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลน่านจำนวน 5 คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง โดยมี นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียงและนายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ให้การต้อนรับ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆตลอดจนให้คำแนะนำการจัดบริการดังนี้

1. ควรจัดบริการให้ครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ ถ้ามีความพร้อมด้านบุคลากร ควรดำเนินการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

2. ควรขยายการให้บริการทางด้านทันตกรรม

3. ควรจัดบริการทางด้านกายภาพ เมื่อมีความพร้อมของด้านอาคารสถานที่และบุคลากร

4. ควรเพิ่มบริการการแพทย์แผนไทย์เมื่อมีความพร้อมของด้านอาคารสถานที่และบุคลากร

5. ควรจัดบริการมุ่งเน้นการจัดทำ wellness Health center ในกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นสิทธิ์ข้าราชการ ประกันสังคมและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะเสี่ยง

Visitors: 58,477