ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านน้ำแก่นกลาง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแก่นออกร่วมปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประชาชนที่มาร่วมงาน ด้วย ณ บ้านน้ำแก่นกลาง  ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 26 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อเช่น โรคมือเท้าปาก หวัด ไข้หวัดใหญ่  การสวมหมวกกันน๊อคและยาเสพติด ตลอดจนการกำจัดขยะที่ถูกต้อง แก่ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการกองทุนต่างๆและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังทราบปัญหาของชุมชนในเรื่อง การขาดน้ำอุปโภค บริโภค ขาดน้ำเพื่อการเกษตร ราคาพืชผลตกต่ำเช่นราคายางพารา ที่ดินขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมะม่วงหินมพานตร์ ดำเนินการเผาเมล็ดและส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านโดยมอบให้สาธารณสุขอำเภอและทหารเข้าไปดูตรวจสอบโรงงานต่อไป ส่วนเรื่องอื่นๆทางอำเภอจะดำเนินการ แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป … …

Visitors: 58,476