ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้ที่อำเภอภูเพียง ตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อตอบสนองตามบัญชาการของนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนวาระจังหวัดน่าน 2013 - 2017 สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ตลอดจนเพื่อเปป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยที่ว่าการอำเภอภูเพียงดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิดและปล่อยแถว "รวมพล รวมใจ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน" ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายชนาธิป  เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานในพิธีเปิด…

Visitors: 58,476