ร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนปี2558

วันที่ 1 เมษายน 2558 นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง จัดหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชา อุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง…

Visitors: 63,375