ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในอำเภอภุเพียง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งทางอำเภอภุเพียงดำเนินการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภุเพียง…

Visitors: 58,239