กิจกรรมสัการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ประจำปี 2558

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำพิธีไหว้สัการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 และครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลภูเพียง 2 ปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 …

Visitors: 58,239