ร่วมกิจกรรมรณรงค์รวมพลังหาร2เดินหน้าประเทศไทย

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรค์รวมพลังหาร 2 เดินหน้าประเทสไทย ลดใช้พลังงาน ปวงประชาร่วมใจปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งความดีที่ชาวน่านจะถวายพระองค์ท่าน ในวันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 05.30 น เป็นต้นไป ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน…

Visitors: 58,476