หน่วยปฐมพยาบาลงานตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี 2558

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้สนับสนุนคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง  …

Visitors: 58,477