กิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2558

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยปฏิบัติการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง พร้อมกับหน่วยงานราชการอื่นๆในอำเภอภูเพียง ดำเนินการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนในอำเภอภูเพียงจำนวน 206 คน สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 179 คนนอกนั้นเป็นประเภทเลือดลอย ไม่สามารถบริจาคได้ ซึ่งโลหิตทั้งหมดสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บคลอบคลุมทั้งจังหวัดน่าน วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง  …

Visitors: 58,477