กิจกรรมพิธีสงน้ำพระและสูมาคารวะ ประจำปี 2558

    นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าคณะอำเภอภุเพียง วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตแช่แห้ง ร่วมกิจกรรมสูมาคารวะและบายศรีสู่ขวัญนายอำเภอภูเพียง วันที่ 17 เมษายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง และร่วมงานกิจกรรมสูมาคารวะและบายศรีสู่ขวัญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และร่วมกิจกรรมสูมาคารวะและบายศรีสู่ขวัญสาธารณสุขอำเภอภูเพียง วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ  โรงพยาบาลปุบผาราม 
Visitors: 58,239