โครงการคัดกรองต้อกระจกประจำปี 2558 เปิดโลกสวย ดวงตาสดใส

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกันดำเนินงานโครงการคัดกรองต้อกระจกประจำปี 2558 เปิดโลกสวย ดวงตาสดใส โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จัดบริการโครงการคัดกรองต้อกระจกประจำปี 2558 เปิดโลกสวย ดวงตาสดใส โดยคัดกรองผู้สูงอายุทั้งหมด 150 คน มาตรวจคัดกรองทั้งหมด 126 คน พบมีความผิดปกติจำนวน 45 คน และผู้ป่วยยินยอมผ่าตัดจำนวน 25 คน ที่โรงพยาบาลน่าน โดยดำเนินการวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลภูเพียง …

Visitors: 58,476