ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  วันที่ ุ6 เมษายน 2558 ณ หอประชมที่ว่าการอำเภอภุเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน …

Visitors: 58,477