ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านแหด

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้วออกร่วมปฏิบัติการ ด้วย ณ บ้านแหด  ตำบลฝายแก้วย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 56 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องเห็ดพิษ การรณรงค์ฉีดวัคซีน DTในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี และการรับการฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 นอกจากนี้ยังทราบปัญหาของชุมชนในเรื่อง การขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ราคาพืชผลตกต่ำและปัญหาการกำจัดขยะ … … …

Visitors: 58,239