ออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านน้ำแก่นใต้

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2558 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแก่น ออกร่วมปฏิบัติการ ด้วย ณ บ้านน้ำแก่นใต้ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 25 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องเห็ดพิษ การรณรงค์ฉีดวัคซีน DTในเด็กอายุ 2.5 ปี ถึง 7 ปี และการรับการฉีดวัคซีนใข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 นอกจากนี้ยังทราบปัญหาของชุมชนในเรื่อง การขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ราคาพืชผลตกต่ำ …

Visitors: 58,239