กิจกรรมร่วมงานประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตภาคเหนือ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกี๋ยน นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตที่ 2 ภาคเหนือ ในการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลดีเด่น วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Visitors: 63,375