กิจกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินDHS-DC ประจำปี 2558

นพ.ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินระบบสุขภาพอำเภอและอำเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง ประจำปี 2558 จากทีมเขตภาคเหนือ ซึ่ง คป.สอ.ภูเพียงได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการตรวจประเมิน DHS - DC วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทีมผู้ตรวจเยี่ยมประเมินจากภาคเหนือลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพบุปผาราม โรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพนาปัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ด และโรงพยาบาลภูเพียง…

Visitors: 63,375