ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น - 12.00 น นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ด ในการออกปฏิบัติงานการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพระภิกษุ สามเณร ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง  …

Visitors: 58,476