การประชุมเชิงปฏิบัติการ war room DHF-MERS

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น นายธวัช  สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียงและประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง เป็นประธานการประชุม War Room DHF - MERS ร่วมกับโรงพยาบาลภูเพียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 10 แห่งเข้าร่วมประชุม ซึ่งสถานการณ์ของอำเภอภูเพียงมีการระบาดใข้เลือดออก จำนวน 26 ราย และสถานการณ์มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมและหยุดแหล่งเพราะพันธ์ยุงลายในพื้นที่ และการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ซึ่งยังไม่มีการรบาดในพื้นที่แต่เป็นการเฝ้าระวัง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเพียง …

Visitors: 58,477