กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียง ร่วมกิจกรรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทหาร ตำรวจ สมาชิก อบจ. สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อส. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  …

Visitors: 58,477