กิจกรรมร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียงจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมงานร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง …

Visitors: 58,239