ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านแก่นนคร

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งที่ 1ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  ณ บ้านแก่นนคร ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 39 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคหูดับ …

Visitors: 58,476