ออกหน่วยอำเภอยิ้มบ้านหาดเค็ด

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆของอำเภอภูเพียงในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งที่ 2ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ บ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีผู้ป่วยเข้ารับการบริการจำนวน 37 ราย และได้ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคหูดับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานของดิบและการสารตกค้างในแม่น้ำน่าน …

Visitors: 58,239