เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเพียงแนะนำตัว

 พย.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลภูเพียง แนะนำตัวกับ นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง ในที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุปผารามอสินค้า โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 10 แห่งเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556 …
Visitors: 58,239