การสาธิตการใช้เครื่องAuto Clave

พย.อมรรัตน์ คำยันต์ และ พย.รัชนี พิเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาวพรมณี เจดีวงษ์ ร่วมรับฟังการแนะนำและการสาธิต การใช้เครื่องนึ่งอบไอน้ำ ขนาด 40 ลิตร ซึ่งใช้เงินกองทุนผ้าป่าจัดซื้อในราคา 95,000 บาท เนื่องจากโรงพยาบาลภูเพียงขาดเครื่องนึ่งอบไอน้ำในการนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ต่างให้สะอาดปราศจาก จึงได้ใช้เงินกองทุนผ้าป่าจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าวไว้ใช้งาน …

Visitors: 58,239