กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ชื่อ :  พว.มณีวรรณ์ วงศ์สุขพิศาล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


     
               
นายเชวงศักดิ์ ปรารมภ์                            นายอนุสรณ์ หารต๊ะ
 เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
     
     

 

Visitors: 278,650