ร้องเรียน ร้องทุกข์

ติดต่อสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์  หากมีข้อร้องเรียน สอบถามที่เป็นความลับ ระบุเบอร์โทรติดต่อกลับ
- หรือโทร 054-601167 ต่อ111  
- ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มติดต่อกลับ ข้อมูลจะส่งต่อ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลโดยตรง 
- เข้ามาสอบถามข้อมูลที่จุดบริการห้องบัตรโรงพยาบาลภูเพียง
- ส่งจดหมายตามที่อยู่ของ โรงพยาบาลภูเพียง 392 หมู่ 3 ต.ม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทร.054-601167
- ส่ง E-Mail  phuphianghospital@gmail.com 
  
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น

(ยังไม่มีกระทู้)
Visitors: 63,375