วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลภูเพียง โรงพยาบาลคุณภาพ 

มาตราฐาน บริการประชาชน

Visitors: 140,501