วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลภูเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม สุขภาพแข็งแรง  อย่างยั่งยืน

Visitors: 58,476