ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

              - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด-67 

              - ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-จ้างเหมาทำความสะอาด 

              -ประกาศเผยแพร่ราคากลาง solar rooftop

              -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-หลังคาคลุมทางเดิน

              -เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างเงินบริจาค-หลังคาคลุมทางเดิน

              -ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 

            - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 

            - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 

            - ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 

            - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566

            - ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา

            - ประกาศผู้ชนะ CBC 252000

            - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงจุดคัดกรอง

            - ประกาศผู้ชนะเสนอราคาคอมพิวเตอร์

            - ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมฯ

            - ประกาศราคากลาง

           - ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเทพื้นคอนกรีต

            - ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงผนังกระจก OPD   

             - ประกาศประกวดราคาหอถังสูง

           - ประกวดราคาหอถังสูง

           - ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง

           - ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบค่าเสื่อม

             

     

   

           

 ประกาศรับสมัครงาน

 

     -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พกส 

   - ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 

  -ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     - เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) นวก.คอมพิวเตอร์

     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

     - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

      - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส. บรรจุ 3 ม.ค 2566

       - ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

      - ประกาศรับสมัคร พกส.ตำแหน่ง พนง.การเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.65-2ธ.ค.65

    

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 

ตารางคลินิกบริการ ณ อาคารผููป่วยนอก โรงพยาบาลภูเพียง


 

โรงพยาบาลภูเพียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ขนาด 30 เตียง แห่งที่ 15 ของจังหวัดน่าน โดยแยกออกจากเขตอำเภอเมือง และมีโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยดำเนินการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 17 กันยายน 2555 โดยเปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก

พิธีเปิดโรงพยาบาลภูเพียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลพร้อมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ขณะนี้เปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมด 19 คน ให้บริการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการพยาบาล การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ....โดยรับผิดชอบดูแลประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอภูเพียงและใกล้เคียง มีประชากรประมาณ 34,305 คน 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน จำนวน 9,939 หลังคาเรือน

 

 

 

Visitors: 289,082