หน้าแรก

 

 

 

 

 

    

ประกาศโรงพยาบาลภูเพียง 

  -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิก                 

  -ประกาศรับสมัครงาน

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน พนักงานประจำห้องยา

         ประกาศรับสมัครบุคคล พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ งานพยาบาลหน่วยจ่ายกลาง

         ประกาศรับสมัครบุคคล พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์

         ประกาศรับสมัครบุคคล พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์  คลิกดูประกาศ   คลิกดูลักษณะงาน
 

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล พนักงานการเงินและบัญชี 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   -แผนปฏิบัติการครุภัณฑ์ 2562(1มี.ค.2562)

   -แผนปฏิบัติการครุภัณฑ์การแพทย์ 2562(1มี.ค.2562)

   -แผนปฏิบัติการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2562(1มี.ค.2562)

   -ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง คลิก

  -ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.ภูเพียง

  -ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์

  -ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การแพทย์

  -ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

  -แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  -แนวปฏิบัติการดำเนินงานยาเสพติด

  -ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลภูเพียง

  -แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

  -รายงานความก้าวหน้าการรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้รับบริการโรงพยาบาลภูเพียง

 -รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคลินิกบริการ ณ อาคารผููป่วยนอก โรงพยาบาลภูเพียง


 

โรงพยาบาลภูเพียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ขนาด 30 เตียง แห่งที่ 15 ของจังหวัดน่าน โดยแยกออกจากเขตอำเภอเมือง และมีโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 แล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยดำเนินการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 17 กันยายน 2555 โดยเปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก

พิธีเปิดโรงพยาบาลภูเพียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลพร้อมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ขณะนี้เปิดให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมด 19 คน ให้บริการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการพยาบาล การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ....โดยรับผิดชอบดูแลประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอภูเพียงและใกล้เคียง มีประชากรประมาณ 34,305 คน 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน จำนวน 9,939 หลังคาเรือน

 

 

 

Visitors: 233,611