เข็มมุ่งประจำปี 2557

เข็มมุ่งประจำปี 2556 …

      1.พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงพยาบาล

       2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่


 

 

Visitors: 229,989