งานเลี้ยงรับส่งเจ้าาหน้าที่ โรงพยาบาลภูเพียง

            

โรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดงานต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลภูเพียง จำนวน 9 ท่าน  และย้ายไปปฎิบัติ หน้าที่อื่น อีก 1 ท่าน

       

Visitors: 300,424