กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

นายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ โรงพยาบาลภูเพียง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องราชสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทหาร ตำรวจ สมาชิก อบจ. สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อส. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Visitors: 303,382