ปลูกดอกดาวเรือง

           

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่  26  ตุลาคม  2560 เป็นวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย  ได้เชิญชวนภาคราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วประเทศ  ร่วมปลูกดอกดาวเรือง  หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด  บริษัท  ห้างร้าน  และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่  20 - 30 ตุลาคม 2560

          โรงพยาบาลภูเพียง ได้จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาลภูเพียง  มีส่วนร่วมกับวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Visitors: 300,417