บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 พระอาจารย์วินัย ตุ้ยศิริ พร้อมด้วยญาติโยม ศาสนิกชน ได้บริจาคสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูเพียง เพื่ออุทิศให้พ่อวิวัธน์-แม่วณี  ตุ้ยศิริ รายการดังนี้ เครื่องวัดความดันแบบสอด 1 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจน 2 เครื่อง ในการนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตาเป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลภูเพียงขออนุโมทนาบุญกุศลในการบริจาคครั้งนี้ และจะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

Visitors: 300,417